top of page
BANNER.jpg

ƯU THẾ NHƯỢNG QUYỀN THEO MÔ HÌNH PISTON

Asset 5_2x-8.png

TỔNG QUAN TÌM HIỂU MÔ HÌNH PISTON

PISTON triển khai nhiều mô hình để tương thích với nhiều nhu cầu và cũng như lợi thế kinh doanh của khách hàng. Ứng với mỗi mô hình là một định dạng triển khai khác nhau, tuy nhiên tất cả vẫn đồng nhất về sản phẩm và dịch vụ.

1. PHÍ NHƯỢNG QUYỀN

z3423763140716_8a7b52c5e08cb0f3b78d5f40657786bf.jpg

2.  CÁC CẤP ĐỘ MÔ HÌNH CHUỖI SỬA XE PISTON

box 1.png

 PISTON  1

Dành cho KH có mặt tiền trong đường nhỏ hoặc hẻm có mật độ dân lớn

Diện tích từ 20m² (mặt tiền tối thiểu 4m)

Đầy đủ trang thiết bị

Tổng đầu tư
160.000.000

CỬA HÀNG PISTION CẤP 1

Phù hợp với khu văn phòng, khu dân cư

box 1.png

PISTON 2

CỬA HÀNG PISTION CẤP 2

Dành cho KH có mặt tiền trong đường nhỏ hoặc hẻm có mật độ dân lớn

Diện tích từ 30m² (mặt tiền tối thiểu 4m)

Đầy đủ trang thiết bị cao cấp

Phù hợp với khu văn phòng, khu dân cư

Tổng đầu tư
200.000.000

box 1.png

PISTON  3

CỬA HÀNG PISTION CẤP 3

Dành cho KH có mặt tiền đường lớn

Diện tích từ 75m² (mặt tiền tối thiểu 5m)

Đầy đủ trang thiết bị cao cấp

Phù hợp với trung tâm

Tổng đầu tư
550.000.000

Asset 17-8.png

PISTON  4

CỬA HÀNG PISTION CẤP 4

Dành cho KH có mặt tiền đường chính, trung tâm thành phố

Diện tích từ 75m2 (mặt tiền tối thiểu 10m)

​Đầy đủ trang thiết bị cao cấp

Phù hợp với trung tâm

Tối đa doanh thu với mô hình cafe

Tổng đầu tư
700.000.000

Asset 17-8.png

PISTON 5

Dành cho đối tác chiến lược

Diện tích từ 200m² (mặt tiền tối thiểu 10m)

Đầy đủ trang thiết bị cao cấp

Tối đa doanh thu với mô hình cafe

Tổng đầu tư
900.000.000

Phù hợp với trung tâm

CỬA HÀNG PISTION CẤP 5

MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN

mohinh.jpg
mohinh.jpg

CẤP ĐỘ 1

CỬA HÀNG NHỎ
​HẺM LỚN HOẶC KDC
mohinh.jpg
mohinh.jpg

CẤP ĐỘ 2

CỬA HÀNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỎ
HOẶC HẺM CÓ MẬT ĐỘ DÂN CƯ LỚN
mohinh.jpg
mohinh.jpg

CẤP ĐỘ 3

​CỬA HÀNG LỚN
ĐƯỜNG CHÍNH
mohinh.jpg
mohinh.jpg

CẤP ĐỘ 5

DÀNH CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
mohinh.jpg
mohinh.jpg

CẤP ĐỘ 4

​CỬA HÀNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG LỚN - TRUNG TÂM

LIÊN HỆ TƯ VẤN
HỢP TÁC KINH DOANH

Anh/Chị đã có kiến thức sửa xe máy chưa?
Anh/Chị đã có cửa hàng hay chưa
Anh/Chị đã có nhân viên hay chưa
Anh/Chị đang quan tâm mô hình nhượng quyền nào?
bottom of page