top of page

KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN KHÓA NGẮN HẠN ĐIỆN/ ĐIỆN FI/ ĐỀ TỪ

Sau khi tham gia sẽ giúp học viên tiếp cận thực tế nhanh chóng và hiểu rõ về Điện xe máy.

- Sử dụng được đồng hồ để đo kiểm các thông số cảm biến, thiết bị trong hệ thống Fi.

- Thành thạo kỹ năng xem sơ đồ mạch điện các hãng xe một cách chuyên nghiệp.

- Phân tích hư hỏng Fi bằng thông số hiển thị trên các thiết bị chuyên dụng. - - Biết đọc lỗi, gọi lỗi, Reset ECM bằng phương pháp thủ công và thiết bị chuyên dụng.

- Hiểu rõ, nắm bắt vững kiến thức hoạt động của hệ thống Fi và hệ thống đề từ.

Giáo trình gồm :

1.Khái niệm, nguyên lý hệ thống phun xăng điện tử.

2.Cách đọc sơ đồ cơ bản, sử dụng đồng hồ đo kiểm.

3.Cách đọc sơ đồ chuyên sâu, chân ECM

4.Các thiết bị trên hệ thống Fi.

5.Các cảm biến trên hệ thống Fi.

6.Phương pháp chẩn đoán tìm Pan trên xe FI, xử lý, khắc phục.


11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


​Tin tức nổi bật

​Hệ thống cửa hàng 

bottom of page