top of page
Asset 2 copy_edited.png
​QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ
DÀNH CHO NV PHÒNG ĐÀO TẠO MTV

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
MỞ KHÓA HỌC

(​PHÒNG ĐÀO TẠO)
Dựa vào kết hoạch mở khóa số lượng học viên đã tiếp nhận sẽ đưa ra quyết định lập Khóa Học.

MỞ KHÓA HỌC

(​QUẢN LÝ - HÀNH CHÍNH - ĐÀO TẠO)
PHÒNG HÀNH CHÍNH sắp xếp lịch khóa học dựa theo lịch của Giảng viên và sự kiện --> Tạo Khóa Học > Tạo lịch trên Google Calendar.
​Thông báo vào nhóm Zalo Đào tạo để Phòng Đào Tạo chấp nhận lịch.

KHÓA CHÍNH QUY

PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÒNG ĐÀO TẠO  tiếp nhận thông tin học viên từ các page - Đóng học phí 50% khi đăng ký - Cập nhật số lượng học viên (ghi rõ họ tên, nguồn nhận)
PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÒNG ĐÀO TẠO  tạo 1 Group Zalo tên khóa học trước 1 tháng, Thêm học viên đã đăng ký vào nhóm (thông báo thời gian, địa điểm)
(​QUẢN LÝ - HÀNH CHÍNH - ĐÀO TẠO)
NGÀY KHAI GIẢNG  có 5 việc cần thực hiện:
  • Điểm danh học viên trong danh sách.
  • Kiểm tra hồ sơ nộp của Học Viên.
  • Thu học phí 50% còn lại.
  • Xác định số lượng, size áo học viên trong khóa.
  • Tạo khóa học Online.

KHÓA NGẮN HẠN

PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÒNG ĐÀO TẠO  tiếp nhận thông tin học viên từ các page - Đóng học phí 100% khi đăng ký - Cập nhật số lượng học viên (ghi rõ họ tên, nguồn nhận) - Chụp CCCD
PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÒNG ĐÀO TẠO  tạo tài khoản khóa học Online tương ứng, cho Học viên xem tại nhà trước.
(​QUẢN LÝ - HÀNH CHÍNH - ĐÀO TẠO)
NGÀY KHAI GIẢNG  có 4 việc cần thực hiện:
  • Điểm danh học viên trong danh sách.
  • Xác định số lượng, size áo học viên trong khóa.
(​QUẢN LÝ - HÀNH CHÍNH - MEDIA)
MEDIA - HÀNH CHÍNH phụ trách chụp hình làm chứng chỉ trong ngày đầu phát đồng phục.
  • Đối với lịch Khóa Chính Quy sau 3 tháng, Cần làm chứng chỉ MTTV.
  • Đối với lịch Khóa Ngắn Hạn sau 3 ngày, Cần làm chứng chỉ MTTV.
bottom of page