top of page

Chi tiết tin tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Chuyên viên tài chính có nhiệm vụ phân tích, thẩm định, đánh giá chung các vấn đề tài chính, đảm bảo các giao dịch nội bộ và kế hoạch hành động của Công ty là hợp lý.

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ tính toán chi phí và toàn bộ rủi ro theo sau các giao dịch tài chính của công ty.
   

 • Giám sát các chương trình tài chính và hiệu quả quản lý để đảm bảo tất cả tuân thủ quy định của cơ quan chức năng các cấp có thẩm quyền.
   

 • Theo dõi và đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên kế toán và tài chính khác để đưa ra đề xuất và hành động kín chẳng hạn như phê duyệt và bác bỏ có hiệu lực.

 • Lập kế hoạch hoạt động tài chính khi cần để hỗ trợ triển khai công việc, kế hoạch hành động, các quy trình và mục tiêu của công ty.

 • Tổ chức báo cáo giá và báo cáo ngân sách để nộp cho quản lý cấp cao hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

 • Marketing sản phẩm, dịch vụ của công ty tài chính về khả năng sinh lời.

 • Tương tác với khách hàng để giúp họ tính toán các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.
   

 • Cập nhật kế hoạch hành động của tổ chức và chủ động kiểm toán và kế toán các tiêu chuẩn được chấp nhận.
   

 • Quản lý việc lập ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác của công ty.

 • Chỉ dẫn nhân viên lập báo cáo tài chính, kiểm toán, kế toán, tổng hợp, tính bảng lương.

 • Tính toán tỷ lệ khấu hao được áp dụng cho tài sản cố định và đề xuất mua lại, sở hữu hay quản lý các tài sản đó.

 • Phân tích tranh chấp và đàm phản các bất đồng, mâu thuẫn.

 • Lên kế hoạch công việc và các hoạt động khác của nhân viên tài chính và tư vấn cho quản lý các chính sách tài khóa cũng như nội quy và quy định về tài chính của công ty.

Kinh nghiệm

 • Đã có kinh nghiệm 3 năm kế toán tổng hợp.

 

 • Có khả năng phân tích tài chính.

 • Có khả năng tập hợp dữ liệu báo cáo thuế.

 • Ưu tiên những ứng viên đã làm trong lĩnh vực ô tô, xe máy.

Thông tin khác

 • Tốt nghiệp đại học.
   

 • Giới tính: Nam / Nữ.
   

 • Độ tuổi: Không giới hạn.

 • Hình thức: Nhân viên chính thức.

 • Lương: Thỏa thuận.

bottom of page