Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

press to zoom
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

press to zoom
1/1

​KHÓA ONLINE

- Tổng hợp kiến thức điện FI cơ bản

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, chẩn đoán và sửa chữa hiệu quả.

​ĐIỆN FI

NÂNG CAO

- Kiến thức điện Fi nâng cao.

-  Xử lý pal khó bằng các thiết bị đo kiểm hiện đại

ĐỘNG CƠ

​CƠ BẢN

- Tổng hợp kiến thức về động cơ cơ bản.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, chẩn đoán và sửa chữa hiệu quả.

ĐỘNG CƠ

​NÂNG CAO

- Hiểu sâu về động cơ xe máy

- Xử lý nhiều pal khó

​KHÓA THỰC HÀNH

​ĐIỆN FI

CƠ BẢN

​Tại cửa hàng Piston cấp 5

- Thực hành kiến thức điện FI cơ bản trực tiếp trên xe

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, chẩn đoán và sửa chữa hiệu quả.

​ĐIỆN FI

NÂNG CAO

​Tại cửa hàng Piston cấp 5

- Thực hành kiến thức điện Fi nâng cao.

-  Xử lý pal khó bằng các thiết bị đo kiểm hiện đại 

ĐỘNG CƠ

​CƠ BẢN

​Tại cửa hàng Piston cấp 5

- Thực hành kiến thức về động cơ

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, chẩn đoán và sửa chữa hiệu quả.

ĐỘNG CƠ

​NÂNG CAO

​Tại cửa hàng Piston cấp 5

- Thực hành về động cơ xe máy

- Xử lý pal khó, pal phức tạp

LỊCH KHAI GIẢNG

* Lớp ĐÀO TẠO CHÍNH QUY có thời gian học là 9 tháng gồm 6 tháng học và 3 tháng thực hành.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Bạn muốn đăng ký khóa học nào?
Bạn có muốn học lớp Online có trợ giảng không?
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

press to zoom
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

press to zoom
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

press to zoom
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV
Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

Lớp dạy nghề xe máy Motorcycles TV

press to zoom
1/9